Krabbe & Rasmussen Film

CFL Type 1600 og SNCB/NMBS Type 52-, 53- og 5400

CFL Type 1600 viser optagelser fra CFL 1602-1604's sidste driftsår med person- og godstog i Luxembourg. Maskinerne er nu udrangerede og kan ikke længe opleves i daglig drift ved CFL. Filmen er opdelt i 8 afsnit. Tidligere udgivet på VHS. 
Varighed: 41 min.

På samme DVD findes også filmen SNCB/NMBS Type 52-, 53- og 5400 med optagelser på strækningen Namur-Dinant-Bertrix med person- og godstog. Filmen er opdelt i 8 afsnit og er ligeledes tidligere udgivet på VHS.
Varighed: 43 min.

2 film til en films pris!
 

Varenummer: DVD 21                                    Pris D.kr. 200,00

Cover CFL Type 1600

En Jernbanerejse i 1998

En Jernbanerejse i 1998 Del 1. viser optagelser fra Danmark med klip fra færgehavnen i Nyborg med oplagte færger, lidt fra Nyborg station og lidt optagelser fra driften i Jylland. Endvidere et stort afsnit fra Nordlandsbanen i Norge stadig med mange Di3 i drift i person- og godstog. 
Varighed: Del 1. 61 min. 

Del 2. viser optagelser fra Østrig med grænsetrafik på banegården Marchegg. Endvidere masser af god GM-lyd fra Slovenien med lok af typerne 644 og 664 med perontog og tunge godstog. Også optagelser fra Kroatien med et enkelt godstog og forskellige persontog herunder to-akslede personvogne i daglig drift. 
Varighed: Del 2. 73 min.

Dobbelt DVD

Varenummer: DVD 22                                    Pris D.kr.  200,00
Cover En Jernbanerejse i 1998

Nordlandsbanen Trondheim-Bodø Part 3, 2006-2010

Nordlandsbanen Trondheim-Bodø Part 3 2006-2010 skal ses som en fortsættelse af de første to film (DVD nr. 2 og 3). I denne film er der optagelser med NSB Di4, BM92 og BM93. OBAS Di3 med skinnetog og Baneservice TMZ 1411 med skærvetog (pukktog).

Det er også i denne film at ex. NSB Di6 vender tilbage til Nordlandsbanen som Cargo Link Me26 i biltog og malmtog.
 
Endelig er der fra 2010 optagelser med de helt nye Euro4000 (CN312) ved Cargo Net med godstog.

Varighed: 91 min

Varenummer: DVD 23                                     Pris D.kr. 200,00
Cover Nordlandsbanen Trondheim-Bodø Part 3, 2006-2010

En Jernbanerejse i 1999

En Jernbanerejse i 1999 er opdelt i 4 dele. Del 1. er et 60 min langt afsnit med optagelser fra Danmark hvor DSB fortsat er hovedoperatør i person- og godstog med Ea, Mz af 1. og 2.serie og en enkelt serie 3 samt My. Endvidere PBS med containertog  og klip fra Dieseldage i Randers i maj 1999. Dernæst Del 2. med 51 min fra Norge herunder Di3 på Meråkerbanen med SJ-personvogne og masser af nye klip fra Nordlandsbanen. Del 3. er fra Sverige med TågAB Tmy og T43 hvor vi er med ombord på T43. Varighed del 3 er 36 min. Del 4. indeholder optagelser fra Tyskland med V170 med skærvetog samt et langt afsnit fra England med class 59 og de dengang næsten nye class 66 med tunge grus- kul- og malmtog. Endvidere klip med class 37,47 og 57. Varighed del 4 er 71 min.

Varenummer: DVD 24                                      Pris D.kr. 200,00
Cover En Jernbanerejse i 1999

Dieseldagar Ängelholm Maj 2010

Dieseldagar Ängelholm Maj 2010 viser optagelser fra dieseldagene i og omkring Ängelholm i sydsverige i dagene 13-16 maj 2010. Masser af god GM-lyd over Hallandsåsen og på strækninger syd for Ängelholm. Optagelser med SJ T42.205 også kendt som G12 7707 og dobbelt Tb i makadamtog (ballasttog), persontog med SJ T41.204,DSB Mx 1001, Mz 1401, NSB Di3.616 og meget mere. Varighed 62 min.

Varenummer: DVD 25                                       Pris D.kr. 200,00
Cover Dieseldagar Ängelholm Maj 2010

En Jernbanerejse i 2000

En Jernbanerejse i 2000 med blandede optagelser fra Danmark med Mz, My og Me. Prøvekørsel med SJ X2000, PBS My i 3-spand og DB 103.230-9 i Padborg. Endvidere klip fra en tur ned gennem Europa fra Luxembourg,Belgien,Holland,Frankrig og Spanien herunder besøg hos togfabrikken Alstrom i Valencia hvor man var i gang med bygning af Class 67 til EWS i England.
Varighed 68 min.
Endvidere Bonusfilm: De Irske Jernbaner (IE) optaget i 1996. Filmen er tidligere udgivet på VHS. Varighed 77 min.

Varenummer: DVD 26                                       Pris D.kr. 200,00
Cover En Jernbanerejse i 2000

En Jernbanerejse i 2001

En Jernbanerejse i 2001 viser blandede optagelser fra Danmark med nogen af de sidste My-godstog ved DSB, 15-vogns persontog på Svendborgbanen med mere. Endvidere et solidt afsnit fra Nordlandsbanen i Norge med Di4, Di8 og forspand TMY med ballasttog. Optagelser med indlejet TGOJ T66 713 i godstog og til sidst et par klip fra Sverige med TMY og T43.
Varighed 76 min.
Bonusfilm: ØBB Type 2050. Filmen er tidligere udgivet på VHS.
Genoplev disse små slidere som forlængst er udrangeret fra driften i meget tunge tog med solomaskine, forspand og trespand. Se også den unikke optagelse hvor toget går i stå på den kraftige stigning ved Obdach. Masser af drama og rigtig god lyd.
Varighed 112 min.

Varenummer DVD 27                                   Pris D.kr. 200,00
Cover En Jernbanerejse i 2001

En Jernbanerejse i 2002 og 2003

En Jernbane rejse i 2002 og 2003 viser blandede optagelser fra Danmark herunder Ikea-Rail over Fyn samt et afsnit fra Tyskland med Heavy Haul Power med kultog fra Hamburg begge med GM class 66 som trækkraft. Fra 2003 vises optagelser med GM-trukne godstog ved Nordjyske Jernbaner, VLTJ og Lollandsbanen. Her er også optagelser fra havnerangeringen i Nakskov med M17. Også et afsnit fra Spanien med GM-lok og Talgo-tog med type 354. 
Varighed 98 min

Bonusfilm: "GM Gruppen Norge" er tidligere udgivet på VHS. Gense G12 7707 på udflugtsture i Norge i 90-erne sammen med Di3 602 samt de meget kolde optagelser lavet i Østerdalen under Vinter OL i 1994 med My1104 og Mx1040 i forspand med Di3 i ordinære godstog.  
Varighed 67 min.

Varenummer DVD 28                                    Pris D.kr. 200,00
Cover En Jernbanerejse i 2002 og 2003

Nordlandsbanen Trondheim-Bodø 50 år i 2012

Nordlandsbanen Trondheim-Bodø 50 år i 2012 viser optagelser fra sommeren 2012 med NSB Di4 og nyreviderede personvogne. Endvidere CargoNet Cd312 med godstog. CargoLink med biltog og malmtog fra Ørtfjell til Mo i Rana. Endvidere NSB motorvogne BM92 og BM93. Alt optaget i den kendte flotte norske natur.
Varighed 82 min

Varenummer DVD 29                           Pris D.kr. 200,00
Cover Nordlandsbanen 50 år i 2012

En Jernbanerejse i 2004

En Jernbanerejse i 2004 indeholder kun optagelser fra Danmark med person- og godstog. Længere afsnit med optagelser fra førerrummet i Me med flytning af en lang stamme Bn-vogne solgt til udlandet. Endvidere mange klip med DSB Museumstog der både holdt Åbent Hus i Randers og Dieseldage i Odense dette år.
Varighed 101 min.
 
Bonusfilm viser Sporombygning på Vestfyn i 2004. Klip fra uheld i Tommerup i februar hvor et IC3-tog afsporede og herefter klip fra sporrenovering i sommeren med optagelser der viser forskellige maskiner i arbejde samt den sidste brug af Odense Havnebane hvor man hentede skærver på Tysklandkaj.
Varighed 74 min.

Varenummer DVD 30                            Pris D.kr. 200,00
Cover En Jernbanerejse i 2004